درخواست نمایندگی


شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی انحصاری فروش کلیه محصولات شرکت ثامن سبز که برابر با ضوابط و شرایط مندرج در قرار داد می باشد به شرح ذیل می باشد

1- مسئولیت فراهم نمودن امکانات فروشگاه و تهیه و تجهیز فروشگاه یا هر مکان مناسبی جهت توزیع مطلوب ( کالا و محصولات) به عهده متقاضی فروش می باشد

2- متقاضی متعهد می گردد که از تولید، ارائه، بازاریابی وفروش کالاهای مشابه مرتبط با موضوع قرارداد بهر طریقی خودداری کند

3- شرکت فرش امیران متعهد می گردد در اجرای منطقی تعهدات خود با هماهنگی قبلی سفارشات را به میزان درخواست کتبی مرکز فروش در زمان توافق شده تحویل نماید .

4- مدت و تاریخ تسویه حساب به صورت توافقی میباشد

5- در صورت داشتن سفارشات خاص تعیین قیمت و تخفیف کالا فقط با نظرشرکت امکان پذیرمی باشد.

6- نمایندگی کالا ومحصولات شرکت که به او عرضه می شود را می تواند به عاملین پخش خود بفروشد و با رعایت سیاستهای شرکت به نحوی اقدام نماید که هیچگونه خدشه و لطمه ای به حیثیت و شهرت کالا وشرکت وارد نشود و نیز به نام و یا به وکالت از طرف شرکت اقدامی صورت ندهد

7- مرکز فروش وعاملین پخش منتخب باید جهت انجام هر نوع تبلیغات (اعم از چاپی ،عکس، فیلم ،آ گهی و غیره) برای کالاهای تولیدی شرکت قبلاً تأییدیه شرکت را برای انتشار آ ن دریافت نماید و در صورت مخالفت شر کت با انتشار اینگونه تبلیغات مرکز فروش مکلف به رعایت تصمیمات شرکت می باشد

8- داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران(عدم ممنوع المعامله بودن و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و سایر موارد

9-معرفی مکان تجاری مناسب(ملکی یا استیجاری دارای جواز کسب/برق/گاز و تلفن

10-پایبند به اصول کیفی و مشتری مداری

11-دارا بودن توان مالی مناسب برای راه اندازی و بهره برداری


تغییر تصویر امنیتی