اقلام ممنوع وارداتی
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
براساس بخشنامه جدید وزارت بازرگانی واردات حدود 1400 کالا از جمله ابزارآلات دستی باغبانی به کشور ممنوع می باشد. لذا قبل از خرید ابزارآلات باغبانی با قسمت فروش ابزارگستر تماس حاصل نمایید.