برگزاری اولین جشنواره تخفیف ابزارگستر صنعتی
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ابزارگستر صنعتی برای سپاس از مشتریان که در طول سالیان گذشته با ما همکاری داشته اند تخفیف ویزه در نظر گرفته است.
برای اطلاعات بیشتر با شماره 66766459 تماس حاصل نمایید.