کارکرد چفت های فنر دار
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
چفت و بست فنردار مناسب باکسهای نیمه صنعتی،باکس حمل و نقل باکسهای ابزارآلات،باکسهای غذا